Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel: (22) 780 99 33, email: minibus@minibus.com.pl

ROZKŁAD JAZDY

WYBIERZ LINIĘ:
WYBIERZ KIERUNEK:
WYBIERZ PRZYSTANEK:

Informacja dla pasażerów:
Wszystkie przystanki w liniach autobusowych minibus są na żądanie.

Informacje

  SERWIS / NAPRAWA

 

  

  

Facebook

 1. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów i poręczy.
 2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach i po całkowitym jego zatrzymaniu się
 3. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo do kontynuowania
 4. podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.
 5. Można odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe albo posiadających przy sobie przedmioty lub materiały, których przewożenie jest zabronione.
 6. Zabrania się:
  - otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
  - nieuzasadnionej sygnalizacji zatrzymania pojazdu,
  - wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,
  - zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia,
  - rozmawiania z kierowcą w czasie jazdy,
  - zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,
  - palenia tytoniu w pojeździe,
  - spożywania alkoholu w pojeździe,
  - niszczenia urządzeń znajdujących się w pojeździe lub wyposażenia pojazdu,
  - opierania się o drzwi w czasie jazdy pojazdu,
  - wchodzenia do pojazdu z założonymi łyżworolkami, wrotkami lub innym podobnym sprzęcie,
  - wykonywanie czynności mogących narazić innych pasażerów na szkodę lub niewygodę,
  - odstępowania zakupionego biletu jednorazowego innej osobie,
  - przewożenia osób postronnych w kabinie kierowcy,
  - spożywania posiłków w czasie jazdy,
  - przewożenia materiałów niebezpiecznych.
 7. Pasażer odpowiada za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu, zainstalowanych w nim urządzeń, a także za szkody powstałe z jego winy w związku z przewożonym bagażem.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Mini Bus Komunikacja Prywatna, Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot S.J.
ul. Bema 2 b, 05-480 Karczew, tel. (22) 780 99 33.